“ไทยวาโก้” มุ่งมั่นรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รับมอบโล่เกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) โดย นายเมธา สุภากร  (ซ้าย)  กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับมอบโล่เกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จาก ดร.ณัฐพล รังสิตพล (ขวา) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หลังผ่านมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดขึ้น ร่วมกับสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยไทยวาโก้ผ่านมาตรฐานนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7   

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) คือโรงงานที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการเติมเต็มความยั่งยืนให้ปรากฎเป็นรูปธรรมในอุตสาหกรรมนั้นได้อย่างแท้จริง

พิธีมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ จัดขึ้นในงานสัมมนาวิชาการ  ECO Innovation Forum 2023 ภายใต้แนวคิด “MIND  INSPIRE for Eco 2023” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการส่งเสริมโซ่อุปทานที่ยั่งยืน (Sustainable Supply Chain) ผ่านมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งในปีนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งสิ้น 49 ราย

Related

Lastest