ชวนเดินตามรอยพระราชา ต้นทางของการก้าวสู่ ESG ร่วมเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า คน

โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ ๓๔  ชวนเดินตามรอยพระราชา ต้นทางของการก้าวสู่ ESG ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี แหล่งเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า คน ศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต สู่การปฏิบัติและปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กรและชีวิตประจำวัน

พร้อมศึกษาแนวทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมครบทุกมิติ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ. นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และนวัตกรรมสื่อการสอนสำหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 Interactive Board Game โดย อาจารย์ อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ และการพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดดสำหรับองค์กร พร้อมการเร่งผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ UN SDG 2030

เชิญร่วมตามรอยพระราชาครั้งที่ ๓๔  ในวันเสาร์ที่ ๒๘ – วันอาทิตย์ที่ ๒๙  ตุลาคม ๒๕๖๖ (๒ วัน ๑ คืน)   ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์099 397 5333  FB : ตามรอยพระราชา-The King’s Journey  LINE :  The King’s Journey

Related

Lastest