เงินติดล้อ จัดกิจกรรม “TIDLOR Culture Camp”เพื่อเรียนรู้แนวคิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อยอดสู่การปรับใช้ได้จริง

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล (กลาง แถวยืน) กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทีมงานเปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารและพนักงานจากหลากหลายองค์กร ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท อีซูซุมหานคร จำกัด, บริษัท มิกซ์เซี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด, บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จำนวนทั้งหมด 21 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “TIDLOR Culture Camp” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด กลยุทธ์ วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ได้จริงในแบบฉบับของเงินติดล้อ ผ่านการเยี่ยมชมออฟฟิศ การทำเวิร์กชอปที่เข้มข้นแบบ Step by Step เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบสำคัญในการสร้างค่านิยมองค์กรและสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเองได้จริง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวยังได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารและทีม Culture Gangster อย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งและยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนความเติบโตและสร้างความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจของ บมจ.เงินติดล้อ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ อาคารอารีย์ ฮิลล์ เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการ TIDLOR Culture Camp ภายใต้โครงการ “TIDLOR Academy” จัดขึ้นสำหรับองค์กรภายนอกที่สนใจและให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประสบการณ์ และวิธีการสร้างค่านิยมองค์กร ต่อยอดสู่แนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถปรับใช้ได้จริงไปยังองค์กรต่างๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนธุรกิจให้แข็งแกร่งและยั่งยืน สำหรับหน่วยงานผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.tidlor.com/academy หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-792-1990

Related

Lastest