ILC เดินหน้าจัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมตอกย้ำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

ภาวะโลกร้อน ที่มีสาเหตุหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่ถูกทำลายลง ทำให้หลาย ๆ องค์กรพากันตื่นตัว และหันมาให้ความใส่ใจในเรื่องของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติกันมากขึ้น

นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด หรือ ILC กล่าวว่า ILC เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ตระหนักได้ถึงภัยที่เกิดจากการที่ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ถูกทำลาย จึงให้ความสำคัญกับการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการเดินหน้าจัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อตอกย้ำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น มีทั้งการดำเนินการเอง และกิจกรรมที่เข้าร่วมกับประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานอื่นที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน อย่างเช่น กิจกรรมการจัดสร้างหลังคาบ่ออนุบาลเต่าทะเล ที่จังหวัดพังงา

ILC ได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่เกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และกรมทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่ 2 ด้วยงบประมาณ 200,000 บาท ในการสร้างหลังคาบ่ออนุบาลเต่าทะเลและปรับปรุงบ่อเต่า เพื่อใช้เป็นสถานที่อนุบาลลูกเต่าทะเลที่จะช่วยให้ลูกเต่าทะเลมีอัตราการรอดชีวิตกลับสู่ธรรมชาติให้มากขึ้น ที่ผ่านมา พบว่า อัตราการรอดของลูกเต่าทะเลที่ฟักออกมาจากไข่และกลับคืนสู่ท้องทะเลโดยธรรมชาติ มีค่อนข้างน้อย ประกอบกับมีการล่าจับหรือเต่าทะเลพลัดติดไปกับเครื่องมือทำการประมง จำนวนเต่าทะเลในธรรมชาติจึงลดน้อยลงอย่างน่าใจหาย การนำลูกเต่าทะเลที่ฟักออกจากไข่มาเลี้ยงในบ่ออนุบาลโดยใช้เวลานานประมาณ 3 เดือน และนำมาเลี้ยงต่อในกระชังอีก 9 เดือน เพื่อให้คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมที่จะต้องพบเจอต่อไป รวมระยะเวลาที่อนุบาลเต่าทะเลไว้ 1 ปี  เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับลูกเต่าทะเลที่จะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและเอาตัวรอดได้ในท้องทะเล  ทำให้อัตราการรอดชีวิตของเต่าทะเลมีเพิ่มมากขึ้น

“เต่าทะเลจะขึ้นมาบนบกก็เฉพาะตัวเมีย และขึ้นมาเฉพาะเวลาที่ต้องการวางไข่ ซึ่งไม่ได้วางไข่ทุกปี การวางไข่แต่ละครั้งอาจจะมากถึง 1,000 ฟอง แต่มักจะถูกทำลายโดยน้ำท่วมหรือน้ำฝน หรือถูกสัตว์อื่นขุดกินเป็นอาหาร ไข่เต่าที่หลงรอดจากภัยต่าง ๆ จนสามารถฟักออกมาเป็นลูกเต่าได้แล้วนั้น ก็ยังมีอัตราการรอดชีวิตต่ำอีกเช่นกัน  ลูกเต่าทะเลเมื่อฟักออกมาจำนวนหนึ่งมักจะตายทันทีที่คลานลงทะเล หรือได้รับอันตรายจากสัตว์ประเภทอื่นที่โฉบกินเป็นอาหาร ทำให้จำนวนลูกเต่าที่มีชีวิตรอดมาจนโต มีจำนวนน้อยมาก การทำบ่ออนุบาลเต่าจึงเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของลูกเต่าทะเลให้มีมากขึ้นได้ สำหรับบ่ออนุบาลเต่าทะเลแห่งนี้ สามารถรองรับลูกเต่าทะเลได้ประมาณ 40 ถึง 50 ตัว ซึ่งจะช่วยให้อัตราการรอดชีวิตของเต่าทะเลเมื่อกลับสู่ธรรมชาติ มีประมาณ 80-90% ของจำนวนลูกเต่าทะเลที่ฟักออกมาในแต่ละปี การช่วยอนุบาลลูกเต่าทะเลในลักษณะนี้ จะช่วยเพิ่มปริมาณเต่าทะเลในระบบนิเวศวิทยาให้มีเพิ่มมากขึ้นได้” นางทิพาภรณ์ กล่าว

นอกจากนี้ ILC ยังได้จัดให้มีการเก็บขยะริมหาดภายใต้กิจกรรม “หาดสวยทะเลใสด้วยมือเรา ILC” ที่บริเวณชายหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้จัดขึ้นรวม 2 ครั้ง เพื่อช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมในทะเลและพื้นที่ชายหาด รวมถึงรณรงค์ให้ลดการใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ยาก และรณรงค์รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนรอบพื้นที่ชายหาดน่าอยู่มากขึ้น โดยพนักงานของ ILC ได้ร่วมกันจัดเก็บขยะตลอดแนวชายหาด และจัดเก็บได้ถึง 230 กก. และ 217.39 กก. ซึ่งขยะเหล่านี้มีทั้งขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย การจัดเก็บขยะนี้นอกจากจะช่วยป้องกันขยะพลาสติกไม่ให้ย่อยสลายเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กที่จะเป็นสาเหตุให้ปลาหรือสัตว์ทะเลอื่น ๆ เผลอกินเข้าไปและอาจจะส่งผลต่อห่วงโซ่อาหารที่อาจจะเกิดสารพิษขึ้นได้แล้ว ยังเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมระบบนิเวศชายทะเลอีกด้วย

ล่าสุด ILC ได้รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2023 ภายใต้โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และสร้างความยั่งยืน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถนำมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนามาตรฐาน ISO 26000: Social Responsibility เพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว

“ILC ให้ความสำคัญกับการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ โดยได้กำหนดเป้าหมายในแต่ละปีไว้ว่าจะต้องมีการร่วมฟื้นฟูธรรมชาติผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 6 ครั้ง ต่อปี ภายใต้งบประมาณ 1,000,000 บาท โดยกิจกรรมที่ดำเนินการจะเน้นไปในเรื่องที่เกี่ยวกับ การดูแลเต่าทะเล การปลูกต้นไม้ และการเก็บขยะชายหาด” นางทิพาภรณ์ กล่าว

กิจกรรมรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ ILC จะยังคงมีและดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ทุกคนหันกลับมามองรอบตัว และช่วยกันทำให้โลกใบนี้กลับมามีสภาพที่ดีเช่นเดิม

สนใจกิจกรรมรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด หรือ ILC ติดตามได้ที่ www.ilc-cosmetic.com  หรือ 02 346 8222 – 3 ต่อ 8314

Related

Lastest