พฤกษา สานต่อความใส่ใจผ่านโครงการ “คลองสวย น้ำใส ครั้งที่ 3”

ระดมทีมจิตอาสาฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ สร้างสังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “อยู่ดี มีสุข”

พฤกษา เดินหน้าจัดกิจกรรม “คลองสวย น้ำใส ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566” เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ เชิญชวนจิตอาสาปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณพื้นที่ 4 โครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณแหล่งน้ำ พร้อมใส่อีเอ็มบอลบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำให้เกิดการระบายและป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง อีกทั้งยังสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมุ่งหวังสร้างการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมและสร้างสังคมที่น่าอยู่ให้กับชุมชนด้วยกรอบแนวคิด “อยู่ดี มีสุข” (Live well Stay well) ที่มอบคุณค่าการอยู่อาศัยตามจุดหมายและวิสัยทัศน์ของกลุ่มพฤกษา พร้อมวางแผนเดินหน้าฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำตลอดปี 2566 รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ

นายธีระ ทองวิไล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮาส์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรมคลองสวย น้ำใส มีการจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงออกถึงความใส่ใจสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนข้างเคียง และมุ่งมั่นสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเหล่าจิตอาสาที่ประกอบไปด้วย เพื่อนพนักงานพฤกษา พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันทางการเงิน หน่วยงานรัฐ และประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลอง และในปี 2566 นี้ พฤกษาถือโอกาสในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี จัดกิจกรรมคลองสวย น้ำใส ครั้งที่ 3 โดยมีจิตอาสากว่า 500 คน ร่วมกันปรับทัศนียภาพให้สวยงามด้วยการเก็บขยะ วัชพืช เศษวัสดุต่าง ๆ ขุดลอกดินเลนที่ปิดกั้นการระบายน้ำ ใส่อีเอ็มบอลในคลองเพื่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมปรับทัศนียภาพบนถนนด้วยการตัดแต่งต้นไม้และทาสีทางเท้าในพื้นที่ 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพฤกษาอเวนิว ศรีนครินทร์ 2) โครงการเดอะ คอนเนค 62 เพชรเกษม 69 3) โครงการพฤกษาวิลล์ 107/5 ประชาอุทิศ 4) โครงการเดอะ คอนเนค 38 รามอินทรา กม.8

นอกจากช่วยฟื้นฟูแหล่งน้ำให้มีสภาพดีและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได้แล้ว กิจกรรมคลองสวย น้ำใส ยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขยะที่เก็บได้ และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนรอบโครงการ อีกทั้งกิจกรรมนี้ ยังสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรพฤกษาเรื่อง “Impact for Good” ใช้ใจ ทำดี เพื่อผลลัพธ์ที่ดี และเป็นไปตามแนวคิด ESG ที่ผสานแนวคิดด้านสภาพแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และ ธรรมาภิบาล (Governance) ที่ทีมพฤกษายึดมั่นในทุก ๆ ขั้นตอนของการทำงานเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ พฤกษายังได้วางเป้าหมายฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่รอบโครงการอื่น ๆ อีกอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมพร้อมเดินหน้าทั้งสิ้น 17 โครงการภายในปี 2566

Related

Lastest