สมศ. ลงพื้นที่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โชว์เคสต้นแบบความสำเร็จ โรงเรียนเฉพาะความพิการ เน้นเรียนรู้ผ่านนวัตกรรม

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นำโดย ดร. นันทา หงวนตัด (ที่ 3 จากขวา) รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โดยมี นางเสมอจิต ชูหอยทอง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ โดยโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ นับเป็น 1 ใน 4 ตัวอย่างความสำเร็จต้นแบบโรงเรียนเฉพาะความพิการในประเทศไทย ที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. และมีแบบอย่างเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มีนวัตกรรม (Innovation) นำดิจิทัลและนวัตกรรมมาส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่ยกระดับและพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Related

Lastest