ทีทีบี เสริมแกร่งลูกค้าธุรกิจ บริหารค่าใช้จ่ายน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาฟีเจอร์ออนไลน์ บริหารจัดการบัตรเครดิตน้ำมัน ttb fleet card เป็นธนาคารแรก

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ธนาคารแรกและธนาคารเดียว ที่พัฒนาฟีเจอร์ออนไลน์ สำหรับบริหารจัดการบัตรเครดิตน้ำมัน ทีทีบี (ttb fleet card) เสริมแกร่งให้ธุรกิจควบคุมค่าใช้จ่ายน้ำมันได้สะดวกคล่องตัวยิ่งขึ้น ช่วยบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบัตรเครดิตน้ำมัน

นางกนกพร จูฑา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความท้าทายหลายด้าน ธุรกิจทุกขนาดต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ถือเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายหลักของหลาย ๆ ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจที่มีการขนส่งสินค้า ธุรกิจที่มีการให้บริการนอกสถานที่ อีกทั้งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากการที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ทีทีบี มุ่งมั่นในการช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่ลูกค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงได้พัฒนาบริการบัตรเครดิตน้ำมัน ทีทีบี (ttb fleet card) โดยต่อยอดฟีเจอร์ใหม่ 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 1) การบริหารบัตรเติมน้ำมันได้เองผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการออกบัตรใหม่ ระงับบัตร ยกเลิกบัตร 2) การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานได้เองผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มส่งธนาคารและรอการดำเนินการ 3) การตรวจจับรายการใช้งานผิดปกติ เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตของพนักงาน ซึ่งถือว่าเป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียว ที่มีฟีเจอร์นี้สำหรับบัตรเครดิตน้ำมัน

บัตรเครดิตน้ำมัน ทีทีบี (ttb fleet card) เป็นโซลูชันที่ช่วยในการบริหารจัดการ ควบคุมค่าใช้จ่ายน้ำมันและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับรถทุกชนิดเพื่อการใช้งานในธุรกิจ ซึ่งมาพร้อมด้วยฟีเจอร์ออนไลน์ให้ธุรกิจสามารถกำหนดควบคุมประเภทน้ำมัน วงเงิน ปริมาณการเติมน้ำมัน และทะเบียนรถได้เอง สามารถเข้าถึงรายงานเพื่อนำไปใช้ตรวจสอบและวิเคราะห์ได้รอบด้าน อีกทั้งยังช่วยขจัดภาระการจัดการเงินสด และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท

ทีทีบี มุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจ พร้อมพัฒนาดิจิทัลโซลูชันเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนธุรกิจในทุกสถานการณ์ พร้อมก้าวผ่านความท้าทายต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับลูกค้าธุรกิจที่สนใจ บัตรเครดิตน้ำมัน ทีทีบี (ttb fleet card) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจของท่าน (หากท่านเป็นลูกค้าธุรกิจของ ทีทีบี) หรือ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต  โทร. 0 2643 7000 วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 08:00 – 20:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร 

Related

Lastest