ดั๊บเบิ้ล เอ มอบขวดพลาสติกในกิจกรรม “ขวดนี้…เพื่อพี่ไม้กวาด” ให้กับสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นตัวแทนมอบขวดน้ำพลาสติกใช้แล้ว จากกิจกรรม “ขวดนี้เพื่อพี่ไม้กวาด”  ที่ดั๊บเบิ้ล เอ รณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงการแยกขยะ โดยเฉพาะขวดพลาสติกใส ที่สามารถนำมาอัพไซเคิล (upcycle) ให้เกิดประโยชน์ ผ่านโครงการมือวิเศษกรุงเทพ “แยกเพื่อให้…พี่ไม้กวาด” แปรรูปเป็นชุดสะท้อนแสงสำหรับบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพฯ ซึ่งขวดพลาสติกใส จำนวน 42 ขวด จะได้ชุดสะท้อนแสง 1 ชุด โดยมี นายอาฤทธิ์ ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารของสำนักสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับมอบ ณ จุดรับขยะแยกประเภท (Drop off Point) ศาลาว่าการกรุงเทพฯ ดินแดง

Related

Lastest