กิจกรรมการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ Young OTOP ภายใต้ โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ (กลาง) ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเปิดงานกิจกรรมการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ Young OTOP ภายใต้ โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล โดยมี นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลายผ้าและพัฒนาผ้าไทย จารุวรรณ งาพานิชวัฒน์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจ เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาผ้าถิ่นไทย มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ณ ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร เร็ว ๆ นี้

Related

Lastest