ไทยประกันชีวิตจัดงาน “Thai Life’s Sharing Day 2023”

“จิตอาสา” เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่มีความต้องการช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคม ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ โดยไม่หวังผลตอบแทน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนดวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน ผ่านการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จึงมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ มีจิตอาสา พร้อมบำเพ็ญตน เพื่อสร้างคุณค่าของชีวิต และเติมเต็มความสุขให้แก่คนในสังคม

บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม “Thai Life’s Sharing Day” เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยเชิญชวนพนักงานไทยประกันชีวิตจิตอาสา ร่วมออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ต่าง ๆ บริเวณ Easy Zone ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบช่วยเหลือองค์กรสาธารณกุศล โดยกิจกรรม Thai Life’s Sharing Day 2023 ในปีนี้ได้นำเงินมอบให้กับมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD)

ภายในงานนอกจากการออกร้านของพนักงานไทยประกันชีวิตจิตอาสาแล้ว ยังมีร้านจากเครือข่ายตลาดสีเขียว (Green Market) และร้าน 60 Plus+ Bakery & Café ร้านในความดูแลของมูลนิธิ APCD โดยคุณคริสโตเฟอร์ เบญจกุล มาร่วมออกบูทจำหน่ายเบเกอรี่และเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีโดยผู้พิการทางสายตาร่วมสร้างสีสันให้กับงาน

ไทยประกันชีวิตตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต คุณค่าของความรัก และคุณค่าของมนุษย์ พร้อมปลูกฝังและถ่ายทอดแนวคิดนี้ให้เกิดขึ้นในใจบุคลากรขององค์กร ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งมอบคุณค่าและความสุขให้แก่คนในสังคมแล้ว ยังสร้างคุณค่าและความสุขให้แก่ตนเองในฐานะ “ผู้ให้” อีกด้วย

Related

Lastest