3 ทศวรรษบนเส้นทางด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้ผนึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เปิดเวทียกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กว่า 3 ทศวรรษบนเส้นทางด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานคลังสมอง (Think Tanks) ด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีบทบาทสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอันครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคตามมาตรฐานสากลที่ยึดมั่นในความเป็นกลาง เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี TEI ได้ร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศจัดงาน “30 ปี TEI ก้าวไปกับภาคี สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนในฐานะเป็นองค์กรร่วมจัดงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และทิศทาง โอกาส บทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ในระดับเชิงนโยบายและการปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันจะเป็นรากฐานสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ภายในงานพบกับการสรุปผลงานของ TEI ที่ได้ดำเนินการมากว่า 30 ปี ต่อด้วยการบรรยายพิเศษเปิดมุมมอง “วิกฤตสิ่งแวดล้อม: วาระของประเทศและพันธมิตร” นำเสนอโดย ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Ms. Gita Sabharwal, United Nations Resident  Coordinator, Thailand พร้อมทั้ง พิธีแสดงความมุ่งมั่น “30 ปี TEI ก้าวไปกับภาคี สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” โดย องค์กรภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมสนับสนุนการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับ TEI และการจัดพิธีมอบ “รางวัลอนุสรณ์ ดร.ธีระ พันธุมวณิช” เพื่อเป็นทุนสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม และ มอบโล่ฉลากเขียว ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้การรับรองฉลากเขียวมากกว่า 20 ปี พร้อมเสวนาภาคี “รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม” สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนำโดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ คุณปัณวรรธน์ นิลกิจศรานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายวิศวกรรมโครงสร้าง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด คุณวราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโส ธนาคารโลก คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ องค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม และ คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ ดารานักแสดงและทูตสันถวไมตรีด้านสิ่งแวดล้อมคนแรกของไทย

และช่วงบ่ายพบกับกิจกรรมเจาะลึกในหลากหลายประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอันครอบคลุมทุกมิติ อันจะเป็นรากฐานสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใน 4 ห้องสัมมนาย่อย ประกอบด้วย

  • ห้องย่อยที่ 1 ในหัวข้อ “ความท้าทายธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน”
  • ห้องย่อยที่ 2 ในหัวข้อ “สานพลังสังคม จัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สู่ความยั่งยืน”
  • ห้องย่อยที่ 3 ในหัวข้อ “ฉลากสิ่งแวดล้อมกับการส่งเสริมธุรกิจเพื่อการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน”
  • ห้องย่อยที่ 4 ในหัวข้อ “พลัง Youth…หยุดโลกร้อน”

สำหรับผู้สนใจร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและร่วมอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ต้องไม่พลาด! ติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม และสามารถรับชมงานแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live : Thailand Environment Institute Foundation : TEI เนื่องจากการเข้าร่วมสถานที่จัดงานได้มีผู้ลงทะเบียนครบแล้วกว่า 700 คน

Related

Lastest