“จระเข้” จับมือ “เค เซอรา” ทำ MOU ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ยกระดับตัวแทนครูฝึก (Master Trainer) และช่างไทยสู่ระดับสากล เสริมหลักสูตรอบรม ขยายโอกาสอาชีพช่าง

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นางสาวปณัดดา อรรถสารประสิทธิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เซอรา จำกัด ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้าง กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด (ที่ 4 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการอบรมฝีมือแรงงานเชิงวิชาการและเวิร์กชอปให้กับตัวแทนครูฝึก (Master Trainer) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ นับเป็นครั้งแรกของหลักสูตรจากภาคเอกชนที่รับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผสมผสานระบบการเรียนรู้ในรูปแบบ Online และ  On Site  เสริมศักยภาพช่างฝีมือไทยครบวงจร ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการปูกระเบื้องและเทคนิคการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน เพื่อมุ่งยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล และตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Related

Lastest